Wycinka drzew

Ścięte drzewo

Niekiedy wycinka drzew jest koniecznością, szczególnie w przypadku gdy stoją one w miejscu planowanego ogrodzenia lub elementów architektury ogrodowej . Właściciele działki powinni zdecydować się na ten krok również, gdy drzewo jest słabe lub uschnięte, co może skutkować niebezpiecznym wypadkiem. W większości przypadków konieczne jest uzyskanie pozwolenia na wycinkę. Z załatwiania formalności są zwolnieni wszyscy właściciele działek, którzy chcą usunąć:

  • drzewa i krzewy owocowe, które nie zostały wpisane do rejestru zabytków,
  • drzewa i krzewy złamane w wyniku wypadku (wtedy należy jedynie powiadomić gminę o zamiarze wycinki),
  • drzewa, których obwód pnia nie przekracza określonych wymiarów.

Jeżeli zależy Państwu na profesjonalnej i sprawnej wycince drzew, zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Dysponujemy odpowiednim sprzętem, m.in.: pilarkami elektrycznymi i spalinowymi na wysięgnikach. Podczas pracy dbamy o zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i odpowiednie zabezpieczenie terenu. W celu omówienia szczegółów współpracy zapraszamy do kontaktu.